Személygépkocsi
"B" kategória

 

"B" KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ JÁRMŰVEK:

 

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű;
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

 

A "b" és "c" pontban meghatározott járműszerelvény kezdő vezetői engedéllyel nem vezethető, valamint a "B" kategóriás vezetői engedéllyel 18 éves korig csak belföldön lehet vezetni! 

 

A BEIRATKOZÁS FELTÉTELEI:

A 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet 7. melléklete alapján képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

 

A tanfolyamra beiratkozhat 16 év 6 hónapos kortól, azonban

KRESZ vizsgát 16 év 9 hónapos kortól,

Forgalmi vizsgát 17 éves kortól lehet tenni.

  

 

A képzés díja alapáron: 289900 Ft-tól

(+ EÜ + vizsgadíjak)

 

Elmélet (e-learning): 49900 Forint,

Elmélet (hagyományos tantermi képzés): 54900 Forint,

az elméleti tandíj minden esetben tartalmazza a hatósági vizsgafelkészítő program 90 napos használatát is

 

Gyakorlat*:

Hétköznap: 8000 Forint/óra

 * 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 3. melléklet 3.2.1 pontja alapján kötelezően levezetendő minimálisan 29 óra, és 580 km

 

A "B" kategóriás képzéshez tartozó vizsgadíjak:

KRESZ vizsga díja: 4600 Ft

Forgalmi vizsga díja: 11000 Ft

 

Elsősegélynyújtó tanfolyam

Hétköznap: 15000 Ft

Hétvégén: 20000 Ft

EÜ vizsgadíj: 12100 Ft

 

JELENTKEZEM TANFOLYAMRA!

 

 

 ELMÉLETI VIZSGÁRA AZ BOCSÁTHATÓ, AKI

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • megfelel a külön jogszabályokbanmeghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabálybanmeghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette,
 • meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatja.

 A vizsga érvényessége:

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

 

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 

 • a vezetési gyakorlati óradíjak összegét maradéktalanul megfizette,
 • a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte;
 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a jogszabályban mehatározott vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét a jogszabályban foglaltak szerint elvégezte és az erről szóló igazolást a vizsgaközpont részére bemutatta; (ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet),
 • kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,
 • a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette,
 • a meglévő vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja.

Weboldalunkon cookie-kat használunk,

melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére