ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL

(Általános Szerződési Feltetelek)

[Készült a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, és a 326/2011 (XII. 28.) Korm. rendelete, illetőleg a KAV vizsgaszabályzata alapján].

 

Hatályos: 2020. szeptember 01.-től

 

Képző szerv: MAXI Autósiskola Kft., 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 11.

Honlap: www.maxiautosiskola.hu,

e-mail: aEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)

Cégbírósági bejegyzés száma: 19-08-514443

Adószám: 23522745-1-19

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004094

Székhely: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 11.

Telefon: +3620 213 6355

Iskolavezető neve: Saáry Zoltán

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

telefon: +3620 213 6355.

honlap: www.kresztanoda.webnode.hu

Ügyfélfogadó címe: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 11.

Telefon: +3620 213 6355.

Ügyfélfogadás rendje: Hétfőn és Szerdán 16-19, Kedden, Csütörtökön és Pénteken 9-12 óra között.

Tanfolyamra jelentkezés a +3620 213 6355 telefonon, vagy személyesen az autósiskolában ügyfélfogadási időben, illetve a www.maxiautosiskola.hu internetes oldalon keresztül.

Minden, autósiskolánkba jelentkező tanulóval felnőttképzési szerződésben rögzítjük közös érdekeinket és kötelezettségeinket. A felnőttképzési szerződésben tanuló (18 év alatti tanuló törvényes képviselője is) nyilatkozik arról, hogy a jogszabályban előírt adatainak kezeléséhez, és a meghatározott ideig történő tárolásához kifejezetten hozzájárul. A tanulóval kötött felnőttképzési szerződés és jelen írásos tájékoztató egymástól elválaszthatatlanok.  A felnőttképzési szerződés tanulói példányát elektronikus formában (.pdf) a jelentkezéskor megadott elektronikus levelezési címre küldi meg képzőszerv. Így a jelen írásos tájékoztató, valamint az adatkezelési tájékoztató az elküldött dokumentumba ágyazott internetes hivatkozáson keresztül közvetlen is elérhetővé válik.

Az adatkezelési tájékoztató itt olvasható.

Képző szerv tájékoztatja a tanulót, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm. rend. (IX.2.) és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rend. (a továbbiakban: GKM rendelet) szerint teljes képzési szolgáltatást nyújtó képző szerv. A képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt kategóriákban elméleti és gyakorlati oktatást is végez. A Képző szerv tájékoztatja továbbá a tanulót arról is, hogy felnőttképzési tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési törvény) 2/A. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végzi. 

A képzés tartalma: A képzésre jelentkező (a továbbiakban: tanuló) számára képzőszerv biztosítja mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok megtartásának elsajátítását, a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését, a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést, és az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást, a közlekedési partnerek - különösen a fokozottan veszélyeztetettek - biztonságának szem előtt tartását, a jármű külön jogszabályban *  előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a továbbhaladás lehetőségéről való helyes döntést.

Tanfolyamra az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

A tandíj megfizetésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Az elméleti és a gyakorlati képzés díját a képzésrész megkezdése előtt kell megfizetni, ennek megtörténtéig a képzésrész nem kezdhető meg. A gyakorlati képzésrész tandítát 10 óránkénti részletekben van lehetőség megfizetni, az elméleti képzésrész (ideértve az E-learning rendszerű képzést is) egy összegben kell kifizetni. Az elméleti tanfolyamról való kimaradás esetén képzőszerv az elméleti tandíjat nem fizeti vissza. A tandíjakat (e-learning képzés díját is ideértve) lehetőség van átutalással is teljesíteni a honlapon megtalálható számlaszámra történő átutalással. Külföldről történő átutatás esetén az átutalás költségei az utalást indítót (befizetőt) terhelik. 

Képzőszerv a befizetett képzési díjakról a tanuló által megadott számlázási adatok alapján állítja ki a számlát, melyet a tanuló által megadott eletronikus levelezési címre küld meg, amit tanuló kinyomtathat, számítógépére letölthet.

A mindenkor érvényes vizsgadíjakat84/2009. (XII.30.) KHEM rendelet határozza meg.

A képzés során a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosítunk. Az elméleti képzés tananyaga megtalálható az iskolavezető honlapján, a www.kresztanoda.webnode.hu internetes oldalon. Az elméleti vizsgára való felkészülést, (vizsgafelkészítő program) az E-Educatio Információtechnológia Zrt. közreműködésével biztosítjuk. Az elméleti vizsgára felkészítő internetes program használatának díját az elméleti oktatás díja tartalmazza. Ha a vizsgázó a rendelkezésre álló időt elhasználta, pótfelkészítő program használatot vásárolhat, melynek díja 5000 Forint.

A külön jogszabályban előírt kötelező egészségügyi vizsgálatot tanuló a vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál köteles elvégeztetni, annak minden költségét megfizetni, és az alkalmassági véleményt képzőszerv részére az elméleti vizsgára jelentésig átadni. Ennek hiányában tanuló elméleti vizsgára nem jelenthető. Ha tanuló 5-ször sikertelen forgalmi vizsgát tesz, a kötelezően előírt PÁV vizsgálat elvégzéséről és annak eredményéről szóló határozatot köteles képzőszervnek is átadni.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, az elméleti tanfolyamot maradéktalanul elvégezte, a külön jogszabályban meghatározott hatósági vizsgadíjat előre megfizette, valamint a kötelezően előírt alkalmassági vizsgálatokon részt vett, és az arról szóló orvosi igazolást, valamint az általános iskolai végzettségét igazoló eredeti okiratot az autósiskolának bemutatta. A meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatja. Érvényes vezetői engedély helyett [a képzés és a vizsgáztatás tekintetében] egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. Az elméleti vizsga helyszíne: 8200 Veszprém, Kádártai u. 33. Az első vizsgára jelentkezést a képzőszerv, a pótvizsgára való jelentkezést a tanuló önállóan intézi. A vizsga időpontjáról a képzőszerv a tanuló által megadott E-mail címre küld értesítést. Hibás vagy nem létező E-mail cím megadásából keletkezett károkért a képzőszerv nem vállal felelősséget.

Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a jogszabályban kötelezően előírt vezetési órákat és a meghatározott menettávolságot teljesítette, a kötelezően előírt életkort betöltötte, a hatósági vizsgadíjat előre megfizette, valamint meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatta. Érvényes vezetői engedély helyett [a képzés és a vizsgáztatás tekintetében] egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. 

Amennyiben a vizsgázó a vezetési órák díjával, vagy a vizsgadíjjal késedelembe esik, a tartozás rendezéséig nem jelentjük forgalmi vizsgára a tanulót.

A gépjármű vezetői vizsgához kötelezően előírt általános iskolai végzettség meglétéről (egyéb esetben az írni, olvasni tudásról) a tanuló a jelentkezési lapon előzetesen nyilatkozik. A jelentkezési lapot a képzőszerv tölti ki, melyet a jelentkező mindkét oldalon történő aláírásával hitelesít, ezzel nyilatkozik arról, hogy a benne foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

A jelentkezési lap olyan a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, mely jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a vizsgaközpont között, amennyiben az a bizonylati albumban meghatározott módon került kitöltésre illetve benyújtásra a vizsgaközponthoz, és amely a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adatokat tartalmazza.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

A gépjárművezető képző tanfolyamok elméleti oktatásán közlekedési ismeretek, járművezetési ismeretek, és szerkezeti, üzemeltetési ismeretek tantárgyak oktatása történik.

Az elméleti tanfolyam a jogszabályban meghatározott minimális óraszámokból áll. 24/2005 GKM rendelet 3. melléklet 3.2.1. bekezdés. Az elméleti órák időtartama 45 perc.

Az elméleti tanfolyamról legfeljebb 10 % mértékben engedélyezett a hiányzás. (28 órát alapul véve, ez a hiányzás maximum 3 óra lehet). A hiányzást mindenképpen pótolni kell, melynek díja 2000 Forint/tanóra. Az ezt meghaladó hiányzás esetén a képzés csak az elméleti tanfolyam megismétlésével és az elméleti tanfolyam újbóli kifizetésével lehetséges. Az elméleti tanfolyam maradéktalan elvégzése nélkül tanuló vizsgára nem bocsátható! Az elméleti tanfolyam elvégzését, és az egyes foglalkozásokon való megjelenést a tanfolyamnaplóban rögzített jelenléti íven tett aláírásával igazolja a tanuló és az elméleti oktatást végző oktató. Az elméleti foglalkozáson való megjelenést tanuló a jelentéli íven aláírásával minden esetben köteles igazolni. 

Az iskolavezető az elméleti foglalkozások megkezdése előtt mentesti a foglalkozásokon való részvétel alól azt a hallgatót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik. A felmentés alapja, hogy a tanuló az elméleti foglalkozások megkezdése előtt a szakirányú iskolai végzettséget igazoló okiratot az iskolavezetőnek bemutassa. A vizsgák alól felmentést csak az illetékes hatóság adhat. A tantárgy(ak) alóli felmentés az elméleti képzésrész díját nem csökkenti.

A tanuló gyakorlati képzésére a képzéshez előírt valamennyi elméleti vizsga sikeres elvégzése után kerülhet sor. A képzés során elsajátítható ismeret: a gyakorlati vizsgára felkészítés, a tanulóval kötött felnőttképzési szerződésben maghatározott kategóriába tartozó vezetési jgosultság megalapozása. A tanulónak a vezetési gyakorlat során történő előrehaladását és teljesítményét az oktatás során az oktató értékeli. A gyakorlati órák időtartama 50 perc, mely magában foglalja a tanuló órán nyújtott teljesítményének értékelését is (ami nem lehet több mint 5 perc). A gyakorlati foglalkozáson mind a tanuló mind az oktató köteles kulturált és tiszta öltözékben megjelenni. Tanuló köteles az általa vezetett technikai eszközt (autó, motor) a lehető leggondosabban kezelni, állapotára a legjobb tudása szerint vigyázni. Az oktató járműben keletkezett károkért (felelőssége függvényében) köteles helyt állni. Alkoholos befolyásoltság, vagy bódító- kábító hatású készítmény fogyasztása esetén a vezetési óra nem tartható meg. Ha az oktató a gyakorlati oktatásról elkésik, köteles az 50 percet leoktatni, a tanulót megkárosítani nem lehet. Ha a tanuló késik az előre megbeszélt időpontban tartandó oktatási óráról, csak a fennmaradó időt köteles az oktató leoktatni.

Ha a tanuló az előzetesen egyeztetett időpontban nem jelenik meg, és érdemben nem menti ki magát, vagy az előre látható események miatt a késésről (távolmaradásról) az oktatót legalább 2 munkanappal az egyeztetett időpont előtt nem értesíti, illetve a gyakorlati óra közben a tanuló nem hajlandó tovább gyakorolni (járművet elhagyja), a gyakorlati órát pénzügyi tekintetben megtartottnak kell tekinteni. Ezeket az órákat a vezetési kartonon rögzíteni tilos!

Amennyiben a tanuló magatartásával, hozzáállásával veszélyezteti saját és mások testi épségét, szándékosan balesetveszélyes szituációt teremt és az erre tett oktatóti beavatkozást nem képes elfogadni, valamint oktatójával szemben nem tanusít kellő tiszteletet, szakmai hozzáértését megkérdőjelezi, képzőszerv jogosult a képzést azonnal felfüggeszteni, ami a tanulóval kötött képzési szerződés azonnali hatályú megszűntetését eredményezheti. A képzési szerződés megszüntetése esetén tanuló köteles a kapott kedvezményeket autósiskola részére visszafizetni. 

Tanulónak joga van panaszt tenni az iskolavezetőnél bármilyen Őt ért sérelem esetén, amit iskolavezető köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményét az illetékes oktatóval valamint a panaszt tevő tanulóval is közölni.

Tanulónak joga van a gyakorlati képzésrész alatt oktató váltást kezdeményezni. Az oktatóváltást az iskolavezetőnél kell kezdeményezni. Autósiskolán belüli oktatóváltás díjmentes. Tanuló kezdeményezésre történő képzőszerv váltás esetén a külön jogszabályban meghatározottak alapján képzőszerv köteles kiadni az áthelyező nyomtatványt, amelynél 15000 Ft kezelési díjat számol fel. Képzőszerv köteles a gyakorlati képzésre befizetett de fel nem használt tandíj összegét 8 napon belül visszafizetni.

A gyakorlati oktatás óradíja a tanulóval kötött egyénre szóló felnőttképzési szerződésben kerül rögzítésre, amely tartalmazza az esetleges kedvezményeket, vagy az általánostól eltérő fizetési ütemezéseket is. Az alapórák ára és az esetlegesen szükséges pótórák ára iskolánknál egységes. Pótóra vásárlására a tanuló nem kötelezhető, a 30. órában minden tanulónak joga van vizsgát tenni, ha az előírt menettávolságot addig teljesítette. Pótóra vásárlása esetén az oktató köteles minden pótórát a vezetési kartonon rögzíteni, és a tanuló ezt aláírásával köteles igazolni. (minden óra megkezdése előtt, és az óra befejezése után).

A gyakorlati oktatáshoz a képzőszervvel szerződéses jogviszonyban álló alvállalkozók biztosítják a járműveket. A gyakorlati oktatók tevékenységüket önállóan végzik, nem állnak a MAXI Autósiskola képzőszerv alkalmazásában.

Tanuló által biztosított járművet csak akkor szabad oktatásra használni, ha az minden tekintetben megfelel a 24/2005 GKM rendelet 5. mellékletében meghatározott feltételeknek, és rendelkezik a kategória és az oktatásra használható járművek műszaki előírásainak megfelelő hatósági igazolásokkal, és felszereltségekkel.

Az egészségügyi tanfolyam díja 15000 Forint, a hétvégi EÜ tanfolyam díja 18000 Forint. Az EÜ vizsga díja 8200 Forint. Az EÜ tanfolyam díját az EÜ oktatónak kell megfizetni. Az egészségügyi tanfolyamot autósikolánk szervezi, és helyben, az autósiskola székhelyén bonyolítja. Az egészségügyi vizsgát az EÜ oktató szervezi, bővebb tájékoztatást az EÜ tanfolyamon adunk.

Amennyiben tanuló másik képzőszervtől érkezik, elvándorlása esetén tanuló köteles a MAXI Autósiskola kft. részére 15000 HUF (tizenötezer forint) bánatpénzt megfizetni. Másik képzőszervtől érkező tanuló gyakorlati oktatásának óradíja feláras. A felár mértéke: a mindenkori gyakorlati óradíj+10%.

Az oktatás helyszíne: Az elméleti oktatás és az EÜ oktatás helyszíne: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 11. (MAXI Autósiskola Kft telephelye). A gyakorlati oktatás alapoktatás részét a Veszprém Kádártai úton található rutinpályán, (Veszprém, Kádártai u. 33), főoktatás részét Veszprém megyében végezzük. Kiindulási és érkezési helyszín a gyakorlati oktatóval történő előzetes egyeztetés alapján történik.

E-learning képzés: Az elméleti e-learning képzést a képzőszervvel kötött szerződés alapján az E-Education Információtechnológiai Zrt. végzi. (Tel.: 061 577 0222). Az e-learning képzés helyszíne: az etitan.hu oldalról elérhető e-Titán rendszer használatával. A képzés helyét a tanuló választja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai eszközök megléte esetén. A tanuló 75 órán keresztül, 180 napig használhatja a rendszert és felkészülhet az elméleti vizsgára. Az elméleti képzés alaptandíja tartalmazza az elméleti képzés díját (pótórák nélkül). A pót vizsgafelkészítő program díja 15000 Ft, ami további 30 napra lehetővé teszi a felkészülést. Az elméleti képzés kezdete az e-titán rendszerben történő regisztráció visszaigazolása, az első belépés időpontja. Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről tanfolyam igazolás kerül kiállításra, melyen feltüntetésre kerül a képzés kezdetének és befejezésének pontos dátuma, valamint az elvégzett elméleti képzés tantárgyainak megnevezése. A képzés során a GKM rendeletben előírt tantárgyak sajátíthatók el. A Tanuló előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban található tesztek eredményeinek azonnali visszajelzésével történik. Az elméleti képzés tantárgyai alól felmentés kizárólag a GKM rendeletben meghatározott esetekben adható. A tanuló számára a felmentés tárgyát képező tantárgy e-learning tananyaga is elérhető, de ennek elvégzése nem kötelező és az elméleti képzés díját a felmentés nem módosítja. Az elméleti képzési díjat a képző szerv nem téríti vissza, különösen a tanuló által használt informatikai környezet hiányosságai esetén, valamint abban az esetben sem, amennyiben a tanuló a rendelkezésére álló határidőig nem fejezi be sikeresen a részére biztosított tananyag tanulását.

Felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Veszprém Megyi Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 8200 Veszprém, Kádártai u. 33. Telefon: 0688 567 850, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képzési engedélyt kiállító hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály. 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Post.: Budapest Pf.:1. 1440. Telefon: 061-814 1818 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Érkezés a vizsgahelyre: A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie. Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt. A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, valamint a rutinvizsga esetén a kiírás szerinti időponttól eltérően a folyamatosság biztosítása mellett - az esetleges késések miatt - egy órán belül a vizsgázók sorrendje felcserélhető. Az egy óránál többet későket a vizsgán meg nem jelentnek kell tekinteni.

A vizsgázó a vizsgabiztosra a vizsgakiírástól számított legfeljebb 10 percet köteles várni. Ennél több késés esetén a vizsgázó kérheti a vizsga új időpontban megtartását. Ebben az esetben a vizsgázó vizsgadíj befizetése nélkül tehet újabb vizsgát.

A vizsgán meg nem jelenés: A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását - legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti,

Utólagos kimentési okok: Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára előzetesen kiírt vizsgaidőpontot, postai úton, írásban igazolási kérelmet terjeszthet elő a Vizsgaközpont felé. A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az önhiba hiányát valószínűsítik, továbbá csatolni kell a kérelemben előadottak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat, így például orvosi igazolást vagy keresőképtelen állományba vételről szóló igazolást. Az előbbiek hiányában a kérelem elkésettnek minősül, az utóbb nem pótolható, így a vizsgázót pótvizsgadíj megfizetése alól a mentesíteni nem lehet. Az igazolási kérelmet az elmulasztott vizsga napjától számított 8 naptári napon belül lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. A határidő elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye. Az elmulasztott vizsga díja nem igényelhető vissza. Az igazolási kérelem és annak melléklete abban az esetben alkalmas a kérelem pozitív elbírálására, amennyiben az határidőn belül feladásra került, valamint alkalmas az önhiba hiányának hitelt érdemlő alátámasztására. Az igazolási kérelmet a Vizsgaközpont azon szervezeti egységénél kell benyújtani, amely szervezeti egység előtt a mulasztás történt. Az igazolási kérelem elbírálása tárgyában a Vizsgaközpont azon szervezeti egysége jár el, amely a kérelemmel igazolni kívánt vizsgaesemény kiírásáért felelős. Az igazolási kérelmet elbíráló szervezeti egység az igazolási kérelem beérkezését követő 8 napon belül írásban értesíti az igazolási kérelmet előterjesztő személyt (vagy képviselet esetén meghatalmazottját) az igazolási kérelem elbírálásának eredményéről.

A kérelem pozitív elbírálás esetén a vizsgázó újbóli vizsgadíjfizetés nélkül, díjmentesen tehet pótvizsgát egy jövőbeli időpontban ugyanazon vizsgatárgyakból, amelyekből a mulasztás napján vizsgázott volna. Pozitívan elbírált igazolási kérelemmel sem lehet a képesítés megszerzésére rendelkezésre álló időtartamot túllépni, továbbá a jogszabályban meghatározott tanfolyam érvényességi idő sem hosszabbodik meg. A pozitívan elbírált igazolási kérelem alapján kiírt díjmentes pótvizsga elmulasztása esetén újabb igazolási kérelemnek helye nincs.

A személyazonosság megállapítása: A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatai alapján egyezteti és ellenőrzi, a vizsgázó személyazonosságát Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, kártyaformátumú tartózkodási engedélyt vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

Az egyes kategóriákhoz tartozó vizsgák díja megtalálhaltó a honlapunkon a "tanfolyamok és árak" menüpont alatt.

A vizsgadíjak megfizetésének módja: Az első elméleti vizsgára jelentést csak a képzőszerv kezdeményezheti. Ez alapján tanuló a képzőszervnek fizeti ki a vizsgadíjat. Képzőszerv ezek után az illetékes hatóság felé továbbítja a vizsgajelentést és a vizsgadíjat. Pótvizsgára a tanuló már önállóan is jelentkezhet.

Gyakorlati vizsgára való jelentést a gyakorlati oktatást végző szakoktató végzi.

A vezetői engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: (a 326/2011 (XII. 28.) Korm. rendelet alapján)

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 17-19. § alapján jár el.

Az magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában a magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak. A magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha a lakcím vagy az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány érvényessége alapján a kérelmező nem jogosult legalább 185 napot Magyarország területén tartózkodni.

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély esetén a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

A külföldön megszerzett vezetői engedély cseréjére, vagy - harmadik ország hatósága által kiadott okmány esetében - honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező nem Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. Az adott járműfajtára külföldön megszerezett vezetési jogosultság kizárólag az e jogosultságot tartalmazó külföldi vezetői engedély cseréje vagy honosítása útján jegyezhető be a magyar vezetői engedélybe.

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,

  • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig, kivéve a 37. §-ban szabályozott eseteket,
  • akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,
  • akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt,
  • akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
  • akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,
  • akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

Akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de később a büntetés alól mentesült, vezetői engedélyt csak teljes körű vizsga letételét követően kaphat. A vizsga letételének nem feltétele a tanfolyamon való részvétel.

Amennyiben a bíróság vagy a rendőrség a vezetésre jogosító okmány visszaadását, vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság vagy a pályaalkalmasság igazolásához kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a járművezető ezen kötelezettségének vagy az utánképzésre vonatkozó kötelezettségének eleget nem tett.

Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. Az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat. Az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. A tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

 

Saáry Zoltán iskolavezető

© 2013. Maxi Autósiskola

Weboldalunkon cookie-kat használunk,

melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére