"B" kategóriába tartozó járművek:

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű;
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

 

A "b" és "c" pontban meghatározott járműszerelvény kezdő vezetői engedéllyel nem vezethető, valamint a "B" kategóriás vezetői engedéllyel 18 éves korig csak belföldön lehet vezetni! 

 

A beiratkozás feltételei:

A 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet 7. melléklete alapján képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

A tanfolyamra beiratkozhat 16 év 6 hónapos kortól, azonban

 • KRESZ vizsgát 16 év 9 hónapos kortól,
 • Forgalmi vizsgát 17 éves kortól lehet tenni.

  

 

A képzés díja alapáron: 217900 Ft.

(+ EÜ + vizsgadíjak)

 

 • Elmélet: 49900 Forint,
 • Hétvégi elmélet: 59900 Forint
 • Gyorsított elmélet: 64000 Forint
  • az elméleti tandíj minden esetben tartalmazza a hatósági vizsgafelkészítő program 90 napos használatát is
 • Gyakorlat*:
  • Hétköznap: 5600 Forint/óra
  • Hétvégén: 7000 Forint/óra
  • Soron kívül: 9000 Forint/óra
  • Másik képzőszervtől érkező tanuló gyakorlati óradíja: 6100 Ft/óra
 • Vizsgadíjak:
  • KRESZ vizsga díja: 4600 Ft
  • Forgalmi vizsga díja: 11000 Ft
 • EÜ tanfolyam: 15000 Ft
  • EÜ vizsgadíj: 8200 Ft

* 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 3. melléklet 3.2.1 pontja alapján kötelezően levezetendő minimálisan 30 óra, és 580 km

 

 >>>Jelentkezés "B" kategóriás tanfolyamra<<<

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • megfelel a külön jogszabályokbanmeghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabálybanmeghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette,
 • meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatja.

 A vizsga érvényessége:

(1) A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

(2) Ha a vizsgázó az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

(3) A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban *  előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

(4) A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

(5) A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.

© 2013. Maxi Autósiskola

Weboldalunkon cookie-kat használunk,

melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére